วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

                                                                     ข้อมูลส่วนตัว
สวัสดีครับ ผมชื่อ นายสินวัต  เหาะสูงเนิน  ชื่อเล่น บินครับ อายุ 17 ปี เกิดเมื่อ วันเสาร์ ที่  31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2541
      ผมเรียนที่โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม ชึ่งผมได้เรียนและ ทำงานไปด้วยคือว่าผมก็ลำบากนะครับแต่ก็ต้องสู้เพราะพ่อแม่นะครับ และผมก็ทำงานหาเงินช่วยพ่อแม่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับมาก็ทำให้ผมรู้ว่าความพยายามนะครับเรื่องของผมก็มีแค่นี้นะครับ